Grb i zastava

Grad Opatija ima grb, zastavu i svečanu zastavu. Grbom i zastavom predstavlja se Grad Opatija i izražava se pripadnost Gradu Opatiji.

Grb Grada Opatije je na poluokruglom štitu, obrubljen zlatnim rubom. Polje štita je plavo i u njemu na srebrnoj (bijeloj) hridi stoji srebrna (bijela) kula s kruništem (šest zubova u kruništvu). Ispod hridi je valovito more (pet valovitih podjela, dvije srebrne (bijele) i tri plave). Iznad kule na sredini kruništa stoji srebrni (bijeli) orao glavom ulijevo, raskriljenih i poluuzdignutih krila, s crvenim kljunom i kandžama. 

Zastava Grada Opatije je plave boje (atlas tamnoplava) i obrubljena zlatnom crtom s grbom Grada Opatije u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. 

Svečana zastava Grada Opatije je plave boje (atlas tamnoplava) obrubljena zlatnim rubom i zlatnim resicama na repovima zastave, dužine tri cm. Grb Grada Opatije nalazi se u sredini zastave, na sjecištu dijagonala. Iznad grba otisnut je polukružno naziv GRAD OPATIJA. Ispod grba na bočnim repovima zastave je zlatna lovorova grančica sa zlatnim plodovima, a u središnjem repu je zlatna hrastova grančica sa zlatnim žirovima. 

Odluka o grbu i zastavi

Opis kada se može odobriti uporaba gradskog grba fizičkim i pravim osobama

Zastava Grada Opatije ističe se:

– u dane blagdana Republike Hrvatske,
– na dan gradskog blagdana,
– na zgradi u kojoj je sjedište Grada Opatije i na zgradama upravnih tijela Grada Opatije te drugih ustanova i poduzeća čiji je osnivač Grad Opatija kao i svečanim prostorijama tih zgrada odnosno ustanova.

Zastava Grada Opatije može se isticati:

– na javnim skupovima (političkim, znanstvenim, kulturno-umjetničkim, športskim i drugim) koji se održavaju u Gradu Opatiji, u skladu s pravilima i običajima održavanja takvih skupova,
– u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke ili Statutom Grada Opatije.

Odluka o grbu i zastavi Grada Opatije (SN PGŽ br. 16/95.)
Ispravak Odluke o grbu i zastavi Grada Opatije (SN PGŽ br. 19/95)
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Opatije (SN PGŽ br. 24/95)
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Opatije (SN PGŽ br. 7/00)

Opatija