Osnovna škola “Rikard Katalinić Jeretov”

Godine 1970. formirana je Osnovna škola “Ljubomir Mrakovčić” Opatija integracijom postojećih dviju opatijskih osnovnih škola. Iste godine dovršena je nova školska zgrada na sadašnjoj lokaciji – Nova cesta 53. Od 1992. škola nosi naziv Osnovna škola „Rikard Katalinić Jeretov“, Opatija.
Rikard Katalinić Jeretov bio je hrvatski književnik, rođen u Voloskom 8. siječnja 1869., a umro u  Splitu  29. rujna 1954.

Grad Opatija osnivač je Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ koja djeluje u četiri objekta:

Matična zgrada OŠ „R. K. Jeretov“ – učenici od 4. do 8. razreda

„Mala“ škola u Voloskom – učenici od 1. do 3. razreda

Područna škola Ičići

Područna škola Veprinac


Ravnateljica: Milana Međimorec, prof.

Školski odbor

Filip Vlah, predsjednik
Liliana Stipanić
Zlata Torbarina
Damir Dujmić
Maja Maravić
Klaudia Crnčan
Ljerka Knežević

KONTAKT

Nova cesta 53
HR - 51410 Opatija
051 703 910
Opatija