UO za financije i društvene djelatnosti

PROČELNICA

Tamara Sergo, dipl. oec.

tel. 051 680 132
e-mail:  [email protected]

ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

VODITELJICA ODSJEKA
Marija Randić, mag. iur.

tel. 051 680 140

e-mail: [email protected]

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Goran Pekić, dipl. iur.
tel. 051 680 153
e-mail: [email protected]

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Stela Mustač, mag. oec.

tel. 051 680 154
e-mail: [email protected]

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Mateja Miškić, mag.oec.

tel. 051 680 144
e-mail: [email protected] 

REFERENTICA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Silvia Meszaros Cegledi

tel. 051 680 143
e-mail: [email protected] 

ODSJEK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

VODITELJICA ODSJEKA
Leona Šustar, bacc. oec.

tel. 051 680 147
e-mail: [email protected]

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Diana Kunišek, dipl. oec.

tel. 051 680 151
e-mail: [email protected]

REFERENTICA ZA LIKVIDATURU I OBRAČUN PLAĆA

Dubravka Brkljač, bacc.oec.

tel. 051 680 150
e-mail: [email protected]

SAVJETNICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO
Nataša Klepac, mag. oec.

tel. 051 680 151
e-mail: [email protected]

 

REFERENTICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Bojana Šepac

tel. 051 680 155

e-mail: [email protected]

REFERENTICA ZA LIKVIDATURU I OBRAČUN PLAĆA

Tatjana Grgurina Afrić

tel. 051 680 149

e-mail: [email protected]

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VODITELJICA ODSJEKA
Zlata Torbarina, mr.sc.

tel. 051 680 142
e-mail: [email protected]

SAVJETNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Andrea Arbanasić, dipl. iur.

tel. 051 680 145
e-mail: [email protected]

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE

Ines Jerkić, dipl. oec.

tel. 051 680 146
e-mail: [email protected]

Opatija