Financiranje političkih stranaka i članova s liste grupe birača

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, br. 29/19 i 98/19), Gradsko vijeće Grada Opatije donosi Odluku o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opatije.

Izvješća po godinama:

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2021. GODINI

Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste Raspoređena sredstva Isplaćena sredstva
IDS 11.130,00 11.130,00
SDP 72.006,50 72.006,50
Unija Kvarnera 17.629,00 17.629,00
HSU 12.243,00 12.243,00
HDZ 23.194,00 23.194,00
Akacija mladih 35.814,50 35.814,50
Kvarnerska inicijativa 12.064,00 12.064,00
DOMAGOJ TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA   12.064,00   12.064,00
 VERA ANIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 12.064,00 12.064,00
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA   17.629,00   17.629,00
IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA   17.629,00     17.629,00  
ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA   18.185,50     18.185,50    
ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA   5.565,00   5.565,00  
BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA   5.565,00   5.565,00
MAJDA VIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA   6.121,50   6.121,50
UKUPNO 373.727,00 373.727,00
 
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2020. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne listeRaspoređena sredstvaIsplaćena sredstva
IDS38.160,0038.160,00
SDP40.068,0040.068,00
UK19.080,0019.080,00
HSU41.976,0041.976,00
HDZ38.130,0038.160,00
AM40.068,0040.068,00
ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA10.494,0010.494,00
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA19.080,0019.080,00
IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 19.080,00 19.080,00
ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 20.988,00 20.980,00
ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 19.080,00 19.080,00
BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA19.080,0019.080,00
MAJDA VIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA9.695,609.695,60
UKUPNO335.009,60335.009,60
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2019. GODINI

 

Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne listeRaspoređena sredstvaIsplaćena sredstva
IDS37.92037.920
SDP39.84039.840
UK18.96018.960
HSU41.76041.760
HDZ39.84039.840
AM39.84039.840

ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 20.880

 20.880

VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 20.880

20.880

ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

18.960

UKUPNO335.760335.760

 

Opatija