Financiranje političkih stranaka i članova s liste grupe birača

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, br. 29/19 i 98/19), Gradsko vijeće Grada Opatije donosi Odluku o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opatije.

Izvješća po godinama:

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2023. GODINI

 

Naziv političke stranke/ime  prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste

Raspoređena sredstva
Eura

Isplaćena sredstva
Eura

SDP

14.790,00

14.790,00

Unija Kvarnera

2.958,00

2.958,00

HDZ

2.958,00

2.958,00

Akcija mladih

5.916,00

5.916,00

Kvarnerska inicijativa

2.958,00

2.958,00

DOMAGOJ TRAMONTANA/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića

2.958,00

2.958,00

VLADIMIR BRNEČIĆ/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića

2.958,00

2.958,00

ANIČIĆ VERA/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića

2.958,00

2.958,00

ZORICA SERGO/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića

2.958,00

2.958,00

IGOR SABLIĆ/Nezavisna lista grupe birača Ive Dujmića

2.958,00

2.958,00

UKUPNO

44.370,00

44.370,00

 

   IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2022. GODINI

Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne liste

Raspoređena sredstva

Isplaćena sredstva

SDP

111.420,00

111.420,00

Unija Kvarnera

22.284,00

22.284,00

HDZ

22.284,00

22.284,00

Akcija mladih

44.568,00

44.568,00

Kvarnerska inicijativa

22.284,00

22.284,00

DOMAGOJ TRAMONTANA/Nezavisna lista
grupe birača Ive Dujmića

22.284,00

22.284,00

ANIČIĆ VERA/Nezavisna lista
grupe birača Ive Dujmića

22.284,00

22.284,00

VLADIMIR BRNEČIĆ/Nezavisna lista
grupe birača Ive Dujmića

22.284,00

22.284,00

ZORICA SERGO/Nezavisna lista
grupe birača Ive Dujmića

22.284,00

22.284,00

IGOR SABLIĆ/Nezavisna lista
grupe birača Ive Dujmića

22.284,00

22.284,00

UKUPNO

334.260,00

334.260,00

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2021. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne listeRaspoređena sredstvaIsplaćena sredstva
IDS11.130,0011.130,00
SDP72.006,5072.006,50
Unija Kvarnera17.629,0017.629,00
HSU12.243,0012.243,00
HDZ23.194,0023.194,00
Akacija mladih35.814,5035.814,50
Kvarnerska inicijativa12.064,0012.064,00
DOMAGOJ TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

12.064,00

12.064,00

 VERA ANIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA12.064,0012.064,00
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

17.629,00

17.629,00

IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

17.629,00

17.629,00

ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

18.185,50

18.185,50

ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

5.565,00

5.565,00

BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

5.565,00

5.565,00

MAJDA VIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

6.121,50

6.121,50

UKUPNO373.727,00373.727,00
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2020. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne listeRaspoređena sredstvaIsplaćena sredstva
IDS38.160,0038.160,00
SDP40.068,0040.068,00
UK19.080,0019.080,00
HSU41.976,0041.976,00
HDZ38.130,0038.160,00
AM40.068,0040.068,00
ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA10.494,0010.494,00
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA19.080,0019.080,00
IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 19.080,00 19.080,00
ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 20.988,00 20.980,00
ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 19.080,00 19.080,00
BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA19.080,0019.080,00
MAJDA VIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA9.695,609.695,60
UKUPNO335.009,60335.009,60
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2019. GODINI

 

Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne listeRaspoređena sredstvaIsplaćena sredstva
IDS37.92037.920
SDP39.84039.840
UK18.96018.960
HSU41.76041.760
HDZ39.84039.840
AM39.84039.840

ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 20.880

 20.880

VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 20.880

20.880

ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

18.960

UKUPNO335.760335.760

 

Opatija