Financiranje političkih stranaka i članova s liste grupe birača

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN, br. 29/19 i 98/19), Gradsko vijeće Grada Opatije donosi Odluku o raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opatije.

Izvješća po godinama:

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2020. GODINI
Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne listeRaspoređena sredstvaIsplaćena sredstva
IDS38.160,0038.160,00
SDP40.068,0040.068,00
UK19.080,0019.080,00
HSU41.976,0041.976,00
HDZ38.130,0038.160,00
AM40.068,0040.068,00
ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA10.494,0010.494,00
VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA19.080,0019.080,00
IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 19.080,00 19.080,00
ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 20.988,00 20.980,00
ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA 19.080,00 19.080,00
BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA19.080,0019.080,00
MAJDA VIČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA9.695,609.695,60
UKUPNO335.009,60335.009,60
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA U 2019. GODINI

 

Naziv političke stranke/ime i prezime nezavisnog vijećnika/naziv nezavisne listeRaspoređena sredstvaIsplaćena sredstva
IDS37.92037.920
SDP39.84039.840
UK18.96018.960
HSU41.76041.760
HDZ39.84039.840
AM39.84039.840

ALEKSANDRA TRAMONTANA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 20.880

 20.880

VLADIMIR BRNEČIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

IGOR SABLIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

ZORICA SERGO/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 20.880

20.880

ARSEN STANIĆ/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

 18.960

BRANKO PERIŠA/NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA IVE DUJMIĆA

 18.960

18.960

UKUPNO335.760335.760

 

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija