MO Poljane

Sve vijesti su učitane...

MO Poljane

Adresa: Poljane 67
Kontakt telefon: 091 595 6142
Predsjednik: Dalibor Klanjac

Članovi:

Vanda Žiganto
Patricia Rumac
Silvija Blažić
Bruno Belasić
Dragan Kusturin
Damir Zrinšćak

Opatija