Upravna tijela

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika...

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na...

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva ...

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na strateške dokumente, europske fondove...

Jedinica za unutarnju reviziju

Unutarnja revizija dio je sustava unutarnjih kontrola sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru...
Opatija