Upravna tijela

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika...

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na...

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva ...

Upravni odjel za prostorno uređenje

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja...

Jedinica za unutarnju reviziju

Unutarnja revizija dio je sustava unutarnjih kontrola sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru...
Opatija