MO Volosko

MO Volosko 

Adresa: Opatija, Andrije Štangera 48
Kontakt telefon: 099 250 1803
Predsjednik: Damir Kramarić

Članovi:

Darija Žmak Kunić
Tin Žulić
Emin Mašinović
Herman Sinčić
Katarina Srdoč
Alessandra Selak

Opatija