Odgoj i obrazovanje

U cilju unapređivanja djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i njihove prepoznatljivosti, od posebnog je značaja partnerstvo svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kvaliteta i raznolikost programa sukladno potrebama i interesima učenika i roditelja kao i tržišta rada, razvijanje i diferenciranje integracijskih programa za djecu s posebnim potrebama, aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina, programi koji pridonose socijalnoj sigurnosti građana, jačanje suradnje obrazovnih ustanova s partnerskim ustanovama u zemljama EU i dr. 

Zadovoljavanje potreba građana Grada Opatije, odnosno društvena briga za odgoj, obrazovanje i skrb djece i mladih je prioritetno područje svakoga Grada. Grad Opatija je osnivač dvaju temeljnih ustanova u odgojno – obrazovnom sustavu – Dječjeg vrtića Opatija i Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov. Iako Grad Opatija nije osnivač srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova kao i drugih centara za edukaciju odraslih koji imaju sjedište na području Grada, sustavno se prati i sudjeluje u radu i tih ustanova.   

Cilj ovih programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih što je preduvjet za  uspješan razvoj. Unaprjeđenjem ovih programa stvaramo preduvjete za kvalitetan život djece i njihovih obitelji, ulazak u društvo znanja kao i čuvanje temeljnih vrijednosti zajednice u kojoj žive. 

PROGRAMI

Odaberite vrstu programa koji vas interesira i pronađite sve važne informacije.
Opatija