Savjet mladih

Savjet mladih Grada Opatije je prvi puta osnovan Odlukom Gradskog vijeća Grada Opatije na sjednici održanoj 29. svibnja 2007. godine. Savjet mladih je savjetodavno tijelo predstavničkog tijela koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se osniva savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih, prema Zakonu o savjetima mladih (NN 41/14):

 1. raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
 2. u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
 3. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 4. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 5. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 6. predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
 7. po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih
 8. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 9. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

Savjet mladih Grada Opatije se sastoji od sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

 

Niko Zeoli (zamjenica Petra Banić) SDP

Valentina Dukić (zamjenik Janko Jardas) Udruga „Kulturni front“, zamjenica predsjednika 

Mateo Gruban (zamjenica Petra Josipović) Društvo „Naša djeca“

Nika Laginja (zamjenik Aleks Prpić) Udruga „Žmergo“

Karla Vurić (zamjenik Lovro Kostelić) GDCK Opatija

Ena Knežević Tončinić (zamjenica Nina Šarković) SDP

Luka Zorić (zamjenica Eva Gartner) SDP

Odluke i akti (Grada Opatija i RH)

 1. Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/14)
 2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/07)
 3. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 47/09)
 4. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 5/12)
 5. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/14)
 6. Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
 7. Vlada Republike Hrvatske (2009) – Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine
 8. Vlada Republike Hrvatske (2002) – Nacionalni program djelovanja za mlade od 2003. do 2008. godine

Razni međunarodni akti koji se odnose na mlade iz Europske unije i svijeta

 1. UN konvencija o pravima djeteta (0-18)
 2. UN World Programme for Action for Youth (2010) (od 15 do 24)
 3. UNESCO (2002): Mainstreaming the needs of youth – Youth Vulnerability, Youth Co-ordination Unit of the Bureau of Strategic Planning United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris;
 4. United Nations (2006): Social Policy and Development Division – Guide to the Implementation of the World Programme of Action for Youth, 2006, New York
 5. Europska komisija (2009) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering (Commission communication – 2009)
 6. European Council (2009) : The EU Youth Strategy 2010 – 2018. Brussels
 7. European Council (2005) : The European Youth Pact, Brussels
 8. Vijeće Europe (2010) Council resolution on a renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field (2010-2018)
 9. Europska komisija i Vijeće (2012) 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-18)
 10. Europska komisija (2011) EU Indicators in the Field of Youth
 11. Europska komisija (2007) Youth in Acton Programme (2007 – 2013)
 12. Commission of the European Communities (2001): White Paper 2001, Brussels
 13. Commission of the European Communities: Youth Report 2009., 2009, Brussels
 14. ERYICA (2004) : Europska povelja o informiranju i savjetovanju mladih, Bratislava

U okviru svog djelokruga Savjet mladih, prema Zakonu o savjetima mladih (NN 41/14):

 1. raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
 2. u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
 3. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 4. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 5. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 6. predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
 7. po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih
 8. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 9. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

Savjet mladih Grada Opatije se sastoji od sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Ena Knežević Tončinić (zamjenica Nina Šarković) SDP – predsjednica Savjeta mladih

Niko Zeoli (zamjenica Petra Banić) SDP

Valentina Dukić (zamjenik Janko Jardas) Udruga „Kulturni front“, zamjenica predsjednika 

Mateo Gruban (zamjenica Petra Josipović) Društvo „Naša djeca“

Nika Laginja (zamjenik Aleks Prpić) Udruga „Žmergo“

Karla Vurić (zamjenik Lovro Kostelić) GDCK Opatija

Luka Zorić (zamjenica Eva Gartner) SDP

Odluke i akti (Grada Opatija i RH)

 1. Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/14)
 2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/07)
 3. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 47/09)
 4. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 5/12)
 5. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/14)
 6. Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
 7. Vlada Republike Hrvatske (2009) – Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine
 8. Vlada Republike Hrvatske (2002) – Nacionalni program djelovanja za mlade od 2003. do 2008. godine

Razni međunarodni akti koji se odnose na mlade iz Europske unije i svijeta

 1. UN konvencija o pravima djeteta (0-18)
 2. UN World Programme for Action for Youth (2010) (od 15 do 24)
 3. UNESCO (2002): Mainstreaming the needs of youth – Youth Vulnerability, Youth Co-ordination Unit of the Bureau of Strategic Planning United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris;
 4. United Nations (2006): Social Policy and Development Division – Guide to the Implementation of the World Programme of Action for Youth, 2006, New York
 5. Europska komisija (2009) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering (Commission communication – 2009)
 6. European Council (2009) : The EU Youth Strategy 2010 – 2018. Brussels
 7. European Council (2005) : The European Youth Pact, Brussels
 8. Vijeće Europe (2010) Council resolution on a renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field (2010-2018)
 9. Europska komisija i Vijeće (2012) 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-18)
 10. Europska komisija (2011) EU Indicators in the Field of Youth
 11. Europska komisija (2007) Youth in Acton Programme (2007 – 2013)
 12. Commission of the European Communities (2001): White Paper 2001, Brussels
 13. Commission of the European Communities: Youth Report 2009., 2009, Brussels
 14. ERYICA (2004) : Europska povelja o informiranju i savjetovanju mladih, Bratislava

KONTAKT

Maršala Tita 3 HR - 51410 Opatija

VIJESTI

Opatija