Dječje gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.
Projekt se uspješno provodi od 2001. godine i to suradnjom Grada Opatije, Društva „Naša djeca“ Opatija, Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija i Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran. Dječje gradsko vijeće Grada Opatije postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi.
 • Dječje gradsko vijeće u sklopu svog djelokruga rada:

  1. obavezno se informira o važnim dokumentima Grada Opatije: proračunu Grada Opatije, programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena i planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko-rekreacijskih područja
  2. donosi svoje mišljenje na temelju materijala koje pripremaju upravni odjeli Grada Opatije te stručne službe OŠ R. K. Jeretov i OŠ V. C. Emin te ga u pisanoj formi dostavlja Gradonačelniku Grada Opatije
  3. može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o pitanjima: potreba djece i mladih, promociji dječjih prava i obveza, radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece, kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu, planovima razvoja školstva,  programima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, prevenciji ovisnosti, sigurnosti i zaštiti djece i obitelji te programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.
  4. vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradskog vijeća, a sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije.
  5. surađuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Lana Golubović nova je dječja gradonačelnica Grada Opatije, odlučili su većinom glasova vijećnici 14. saziva Dječjeg gradskog vijeća na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 01. lipnja 2023. godine u Gradskoj vijećnici.

Na sjednici su vijećnici DGV-a glasali za projekt koji će provoditi za vrijeme trajanja svog mandata i većinom glasova izabrali temu „Pružam ti ruku – zajedničke aktivnosti s djecom s teškoćama u razvoju“.

Na izborima za Dječje gradsko vijeće izabrano je 17 novih vijećnika koji će za vrijeme svog dvogodišnjeg mandata raspravljati o temama vezanim uz život Opatije, njenih građana i djece, a koje bi trebalo ostvariti kako bi se unaprijedio i poboljšao život djece u Opatiji: Mihael Šorić, Zita Kunić, Erik Golubović, Marija Josipović, Veronika Vujičić, Lana Golubović, Paola Petrović, Adrian Alempijević, Ante Fantov, Leon Malič, David Šobot, Zvane Turina, Neva Kulišić, Ema Stilin i Lucija Čerina iz opatijske osnovne škole te Damian Kolega i Erik Bašan iz OŠ Viktora Cara Emina Lovran.

KONTAKT

Maršala Tita 3 HR - 51410 Opatija

VIJESTI

Opatija