Dječje gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.
Projekt se uspješno provodi od 2001. godine i to suradnjom Grada Opatije, Društva „Naša djeca“ Opatija, Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija i Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran. Dječje gradsko vijeće Grada Opatije postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi.
 • Dječje gradsko vijeće u sklopu svog djelokruga rada:

  1. obavezno se informira o važnim dokumentima Grada Opatije: a) proračunu Grada Opatije, b) programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena i c) planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko-rekreacijskih područja
  2. donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju upravni odjeli Grada Opatije te stručne službe OŠ R.K.Jeretov i OŠ V.C.Emin te ga u pisanoj formi dostavlja Gradonačelniku Grada Opatije
  3. može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o pitanjima: a) potrebama djece i mladih, b) promociji dječjih prava i obveza, c) radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece, d) kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu, e) planovima razvoja školstva, f) programima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, g) prevenciji ovisnosti, h) sigurnosti i zaštiti djece i obitelji te i) programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.
  4. vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradskog vijeća, a sredstva za ovu namjenu osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije.
  5. surađuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Izbori za 12. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije održani su 9. svibnja 2019. godine OŠ R. K. Jeretov Opatija i OŠ V. C. Emina Lovran. Izbori su provedeni u 13 razrednih odjela od 4. do 7. razreda u opatijskoj školi, dok su u lovranskoj školi sudjelovali svi učenici s prebivalištem na području Grada Opatije. Konstituirajuća sjednica održana je 21. svibnja 2019. godine, a za vijećnike ovog saziva, na mandat od dvije godine, izabrano je ukupno 26 članova.  Na sjednici je odabran i projekt kojim će se vijećnici baviti u svom mandatu, a to je projekt „Europa kakvu djeca žele“.

VIJEĆNICI XII. SAZIVA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

 • Fran Rubeša
 • Nea Šušnjić
 • Meri Kružić
 • Marino Marin
 • Pia Petričić Ferlin
 • Lejla Sinanović
 • Lara Mudronja
 • Dea Orlić
 • Dominik Brnčić
 • Magda Ratković
 • Andrea Baždarić
 • Vedran Poropat
 • Petra Car
 • Mateo Grizilo
 • Maris Marin
 • Dunja Reljanović
 • Ida Juras
 • Petra Mrkušić
 • Istok Celin
 • Vito Juričić
 • Matea Bučković
 • Matej Katalinić
 • Romina Brnečić
 • Mateo Gruban
 • Enola Mender
 • Loreta Lukić

 DJEČJI GRADONAČELNIK

 • Vito Juričić

 PREDSJEDNICA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

 • Lucija Deranja

Tijekom rujna i listopada 2021. godine provesti će se izbori za XIII saziv Dječjeg gradskog vijeća.

KONTAKT

Maršala Tita 3 HR - 51410 Opatija

VIJESTI

Dječje gradsko vijeće

Raspisani izbori za XIII. saziv DGV-a

Gradonačelnik Grada Opatije raspisao je izbore za XIII. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije koji će biti održani u ponedjeljak 11. listopada 2021. godine i to: –

više »
Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija