Odbor za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

SASTAV

PREDSJEDNIK
Aleksandar Vignjević
ČLANOVI
Dušan Kotur
Niko Zeoli
Valentina Dukić
Andrej Poščić
Opatija