1. sjednica Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. sjednicu Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju koja će se održati 29. rujna 2021 godine (srijeda) s početkom u 17,30 sati u gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Određivanje predstavnika delegacije Grada Opatije (član Odbora) za službeni put u Balatonfured (Mađarska)
  1. Razno

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                         Aleksandar Vignjević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija