MO Veprinac – Učka

Adresa: Veprinac, Tumpići 1
Kontakt telefon: 099 239 1497
Predsjednik: Zorica Sergo


Članovi:

Dalibor Brubnjak
Goran Hibler
Tatjana Puž
Luciano Blaženić
Rajko Ukić
Vladimir Bošnjak

Opatija