Liste reda prvenstva

Konačna lista reda prvenstva za obnovu krovova i fasada iz sredstava spomeničke rente

Preuzmi konačnu listu

Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam prema kriteriju socijalnog statusa

Konačna lista SOCIJALNI KRITERIJ

Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam prema kriteriju dobi

Konačna lista MLADI

Opatija