Sjednice Gradskog vijeća

Materijali

Materijali za sjednice Gradskog vijeća sadrže točke dnevnog reda s materijalima, ali i dokumentima poput poziva na sjednicu, odgovore na vijećnička pitanja i zapisnik sa sjednice koji se podiže na materijale u razumnom roku nakon završetka sjednice.

materijali

Video sjednice

Sjednice vijeća prenose se uživo preko Youtube kanala Grada Opatije, koji se može pogledati i naknadno.

video sjednica

Akti i odluke GV

Mandat 2021.

akti i odluke

Vijećnička pitanja

Arhiva

Odluke i akti Gradskog vijeća za razdoblje do lipnja 2021.

arhiva

Vijesti

Gradsko vijeće

26. sjednica Gradskoga vijeća

Jučer je na sjednici Gradskoga vijeća izglasana Odluka o zaduživanju trgovačkog društva Opatija 21 d.o.o. putem dugoročnog kredita kod HBOR-a za rekonstrukciju Nogometnog stadiona Opatija.

više »
Opatija