Sjednice Gradskog vijeća

Materijali

Materijali za sjednice Gradskog vijeća sadrže točke dnevnog reda s materijalima, ali i dokumentima poput poziva na sjednicu, odgovore na vijećnička pitanja i zapisnik sa sjednice koji se podiže na materijale u razumnom roku nakon završetka sjednice.

materijali

Video sjednice

Sjednice vijeća prenose se uživo preko Youtube kanala Grada Opatije, koji se može pogledati i naknadno.

video sjednica

Akti i odluke GV

Mandat 2021.

akti i odluke

Vijećnička pitanja

Arhiva

Odluke i akti Gradskog vijeća za razdoblje do lipnja 2021.

arhiva

Vijesti

Gradsko vijeće

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21) SAZIVAM 16. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA

više »
Gradsko vijeće

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21)   SAZIVAM 15. sjednicu GRADSKOG

više »
Gradsko vijeće

14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Opatije

Današnja je 14. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Opatije započela usvajanjem Nacrta Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka koju je vijećnicima

više »
Opatija