Mandatna komisija

SASTAV

PREDSJEDNIK
Kristian Tončić
ČLANOVI
Đeni Hrvatin
Ante Štampalija
Opatija