Hrvatski muzej turizma

Hrvatski muzej turizma specijalizirana je muzejska ustanova nacionalne razine koja prikuplja, čuva, istražuje i prezentira materijalnu i nematerijalnu baštinu turističkog sadržaja.

Osnovna djelatnost muzeja prikupljanje je građe koja svjedoči bogatu povijest turizma u Republici Hrvatskoj. Riječ je o građi koja je važna baština i resurs u smislu vlastitog identiteta, ali i izvor turističkog sadržaja, a o koja se do sad nije sustavno prikupljala i obrađivala, pa se do danas zadržala na razini usputnog zanimanja pojedinih ustanova u kulturi ili privatnim zbirkama pojedinaca – kolekcionara.

Muzej raspolaže s dvije zgrade: vilom Angiolinom i Umjetničkim paviljonom “Juraj Šporer”. Vila Angiolina, najstarija opatijska vila, nalazi se u središnjem opatijskom parku, a u njoj je sjedište Muzeja. U Umjetničkom paviljonu “Juraj Šporer”, uz župnu crkvu sv. Jakova, odvija se kontinuirana izložbena djelatnost muzejskog i drugog sadržaja.

KONTAKT

Park Angiolina 1
HR - 51410 Opatija
051 603 636
od 9 – 13h i od 17 – 21h
PONEDJELJKOM ZATVORENO
Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija