Civilna zaštita

Kristina Đukić, zamjenica gradonačelnika

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Opatije

Telefon: 051/680 135

[email protected]

Opatija