Civilna zaštita

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA

Kristina Đukić, mag. oec.
Načelnica Stožera civilne zaštite 
 

tel: 051/680-135

e-mail:  [email protected] 

Opatija