Obrasci

Prijave za stipendije za 2023./2024. zatvorene

Obavještavamo podnositelje zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka Gradu Opatiji da je, prilikom podnošenja istih, Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22) u Prilogu I. Tar. br. 1. propisano plaćanje opće upravne pristojbe u iznosu od 2,65 eura (19,97 kn). Opća upravna pristojba u iznosu od 2,65 eura (19,97 kn) može se platiti ili u državnim biljezima nalijepljenima na zahtjev ili uplatom na račun Grada Opatije:

IBAN: HR5723600001830200000,

Model za uplatu: HR68

Poziv na broj: 5703-OIB uplatitelja

uz obaveznu dostavu potvrde o uplati upravne pristojbe uz podneseni zahtjev na [email protected]

Opatija