Komunalna naknada

Opis usluge
Utvrđivanje obveze i visine komunalne naknade – vlasnika, odnosno korisnika:

– stambenog prostora,
– garažnog prostora,
– poslovnog prostora,
– građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti,
– neizgrađenog građevnog zemljišta

Zakonska obavezaZakonska obveza temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18, 32/20) i Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 43/18, 42/20), Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 43/18)
Pristojba/
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjevado 30 dana
Način predavanja zahtjeva– Osobnom predajom u pisarnici Grada Opatije (svaki radni dan od 9 do 14 h)
– Putem pošte na adresu Grad Opatija, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Maršala Tita 3, 51410 Opatija
– e-mailom na adresu [email protected]
Obrazac

Prijava-komunalne-naknade-stambeni
Prijava-komunalne-naknade-poslovni
Prestanak-obveze-komunalne-naknade

SUGLASNOST za dostavu e-putem

Potrebni dokumenti– Dokaz o vlasništvu zgrade ili stana
– Ugovor o najmu/zakupu (ukoliko su stan ili kuća dani u najam/zakup)
– Drugi dokaz korištenja (npr. izjava ili dr. u slučaju korištenja bez pravne osnove)
Odgovorne službeUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
AdresaMaršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontaktLucija Klanjac
tel: 051 680-129
fax: 051 701-313
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranakaSvaki radni dan od 8 do 16h
Opatija