Dokumenti prostornog uređenja i akata gradnje

Opis usluge
Izdavanje:
– lokacijskih informacija,
– lokacijskih dozvola,
– građevinskih dozvola
– drugih akata i uvjerenja iz područja prostornog uređenja i gradnje
Zakonska obaveza
Pristojba  
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjeva  
Način predavanja zahtjeva  
Obrazac Obrasci
Potrebni dokumenti  
Odgovorne službe PGŽ
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ispostava Opatija
Adresa Maršala Tita 4
51410 Opatija
tel: 051 351-380
Osobe za kontakt Voditeljica: Ljiljana Žeželić d.i.g.
tel: 051 351-382
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranaka ponedjeljkom od 8.30 do 11 sati
srijedom od 8.30 do 18 sati
NAPOMENA
Izdavanje navedenih akata nije u nadležnosti Grada Opatije, za sve informacije posjetiti web stranice Upravnoga odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Opatija