2. sjednica Odbora za sport i rekreaciju

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Odbora za sport i rekreaciju koja će se održati dana 08. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 15.30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije, Maršala Tita 3.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora;
  2. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022.g.; izvjestitelj: Dragutin Galina
  3. Rasprava i prijedlozi za unaprjeđenje rada trenera i sportskih klubova u Gradu Opatiji;
  4. Razno.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Kristian Tončić, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija