3. sjednica Odbora za sport i rekreaciju

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za sport i rekreaciju koja će se održati dana 09. prosinca 2022. godine (petak) s početkom u 14.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije, Maršala Tita 3.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora;
  2. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2023.g.; izvjestitelj: predstavnik Zajednice sportskih udruga grada Opatije
  3. Retrospektiva sportskih uspjeha u 2022. godini i prijedlozi za unaprjeđenje sporta u Gradu Opatiji u 2023. godini.
  4. Razno.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Kristian Tončić, v.r.

Opatija