14. Sjednica Gradskoga vijeća

     Projekt novog Djecjeg vrtica Veprinac bit ce prijavljen na natjecaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije unutar mjere 7. »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim podrucjima“ Iz programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Projektom se planira izgradnja vrtica za 50-ero djece, odnosno 3 vrticke grupe. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 80% prihvatljivih troškova projekta. Cijeli je projekt, prema prijedlogu, težak 7 milijuna i 257 tisuca kuna, a ako Grad dobije bespovratna sredstva Europske unije, trebao bi u ukupnim troškovima sudjelovati s 1 milijun i 800 tisuca kuna, dok bi europski fondovi osigurali 5 milijuna 457 tisuca kuna. Na jucerašnjoj sjednici Gradskog vijeca prihvaceno je Izvješce Mandatne komisije o pocetku mirovanja mandata gradskog vijecnika Dušana Mušce, predsjednika opatijskog ogranka HSU-a, te je za zamjenicu vijecnika izabrana Helena Nalis koja je položila vijecnicku prisegu. Prihvacen je i prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, po zahtjevu Dušana Mušce, o razrješenju s mjesta potpredsjednika Gradskog vijeca te je na mjesto potpredsjednice izabrana njegova stranacka kolegica Gordana Grgurina. Za clana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam imenovan je Aldo Simper. Gradsko vijece je prihvatilo sponzorstvo Udruge Festival Kvarner kojoj ce za pomoc u organizaciji koncerata Ensemble Federspiel i Pure Chocolate (u okviru Festivala cokolade, prosinac 2018.) biti dodijeljeno 30.000,00 kuna.    

Opatija