15. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 10. ožujka 2015.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               15. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   10. ožujka (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   Prijedlog  Odluke o davanju prethodne suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Rijeka                  Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r.   izvod iz zapisnika zapisnik

Opatija