16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 31. ožujka 2015.

16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 31. ožujka 2015.

  Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               16. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   31. ožujka (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :    Odgovori na vjecnicka pitanja 1. Izvješce Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijecnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijecnika 2. Izvješce Mandatne komisije o mirovanju mandata vijecnice i pocetku obnašanja dužnosti zamjenika vijecnice 3. Prisega vijecnika 4. Prijedlog Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.     Obrazloženje     Prijedlog Strategije 5. Informacija o radu gradonacelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. 6. Godišnje izvješce o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2014. 7. Izvješce o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2014. do 2019. godine u 2014. godini 8. Prijedlozi odluka o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina: 8.1. nekretnina na adresi Opatija, St.Vincenta od Kastva 1 8.2. nekretnina na adresi Opatija, A. Raspora 7 8.3. nekretnina na adresi Ika, A. Brubnjaka 4 8.4. z.c. 817/9 od 1126 m2 k.o. Volosko – gradilište u ulici Palmi   9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru clanova Vijeca mjesnih odbora     Izvješce s održanog javnog savjetovanja 10. Prijedlog zakljucka o davanju prethodne suglasnosti na Statut osnovne škole R.K.Jeretov 11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Proracun (prijedlog predsjednika Kluba SDP-a, HNS-a, HSU-a) 12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja (prijedlog predsjednika Kluba SDP-a, HNS-a, HSU-a) Prijedlozi rješenja 13. Informacija o utrošku proracunske rezerve od 01.02. – 28.02. 2015. godine                Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r.   skraceni zapisnik zapisnik NAPOMENA: u privitku se dostavlja Zahtjev Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije – Sindikalna podružnice LRH-a, te Sindikata turizma i  usluga Hrvatske – Sindikalna podružnica LRH-a i odgovor predsjednika Gradskog vijeca                          

Opatija