18. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatija – 29. siječnja 2019.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   18. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 29. sijecnja 2019. s pocetkom u 17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                                     Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.

Opatija