19. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 29. rujna 2015.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M             19. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   29. rujna (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D: Odgovori na vijecnicka pitanja 1.  Izvješce o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj-lipanj 2015. godine 2.  Polugodišnje Izvješce o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2015.godinu 3.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog  plana naselja Icici UPU2 4.  Izvješce o provedenom  natjecaju za prodaju stana na adresi Ika, A. Brubnjaka 4, s prijedlogom za raspisivanje novog  natjecaja 5.  Izvješce o provedenom  natjecaju za prodaju k.c. 784/1 – kuca i dvorište od 2146 m2, KO Icici, s prijedlogom za raspisivanje novog  natjecaja 6.  Informacija o utrošku sredstava proracunske zalihe za srpanj i kolovoz 2015. godine                        Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. Izvod iz zapisnika zapisnik

Opatija