19. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 20. ožujka 2019.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   19. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 20. ožujka 2019. s pocetkom u 17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                 Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.

Opatija