21. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 15. prosinca 2015.

21. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 15. prosinca 2015.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     S  A  Z  I  V  A  M               21. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   15. prosinca (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci     D  N  E  V  N I    R  E D: Odgovori na vijecnicka pitanja 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 2. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 3.  Prijedloga Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na podrucju Grada  Opatije za 2016. godinu 4. Prijedlog Programa utroška spomenicke rente za 2016. godinu 5.  Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2016. godinu 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti 7.1. Prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2016. godinu s projekcijom plana za 2017.  i 2018. godinu s prijedlozima programa javnih potreba        amandmani 7.2. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2016.-2018. godine 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2016. godinu 9. Izvješce o provedenom natjecaju za prodaju nekretnina 10. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na podrucju  Grada Opatije 12. Prijedlog Odluke o odredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proracuna Grada Opatije 13. Informacija o isplatama iz proracunske rezerve za studeni 2015. godine                     Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija