22. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 23. veljače 2016.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               22. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   23. veljace (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D: Odgovori na vjecnicka pitanja 1. Konacni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije 2. Konacni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Icica (UPU 2) 3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja  Opatija (UPU 1) 4. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016. godinu 5. Izvješce Državnog ureda za reviziju o reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama 6. Zakljucak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Hrvatskog muzeja turizma 7. Prijedlog odluke o darovanju Primorsko-goranskoj županiji zc. 385/2 od 2358 m2 KO Volosko, radi izgradnje Doma zdravlja Opatija 8. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju clana Vijeca za dodjelu koncesijskih odobrenja 9. Prijedlog zakljucka o predlaganju sudaca porotnika za Županijski sud Rijeka                          Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik zapisnik

Opatija