23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 12. travnja 2016.

23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 12. travnja 2016.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     S  A  Z  I  V  A  M               23. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   12. travnja (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   Odgovori na vjecnicka pitanja 1. Informacija o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. (sažetak)     prezentacija 2. Izvješce o radu gradonacelnika za srpanj-prosinac 2015. godine 3. Prijedlog Izvješca o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2015. godinu 4. Prijedlog Izvješca o ostvarenju Programa gradnje objekata i uredaja  komunalne infrastrukture za 2015. godinu 5. Prijedlog Godišnjeg Izvješca o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2015.godinu 6. Prijedloga Izvješca o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za  razdoblje 2014. do 2019.  godine u 2015.  godini 7.1. Prijedlog zakljucka o spajanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva Nova Liburnija d.o.o. 7.2. Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora društva Nova Liburnija d.o.o. 8. Konacni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Icici  9. Izvješce o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2015. godinu 10. Prijedlog  Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije 11. Informacija o utrošku proracunske rezerve za veljacu i ožujak 2016.                Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija