25. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 27. srpnja 2016.

25. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 27. srpnja 2016.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               25. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   27. srpnja (srijeda) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   Odgovori na vijecnicka pitanja 1. Izvješce Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijecnice i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijecnice            (NAPOMENA: izvješce ce se podignuti naknadno. Sjednica Mandatne  komisije biti ce održana 22.7.2016.) 2. Informacija o bespravno izgradenoj gradevini u Opatiji, na adresi M. Tita 226 3. Prijedlozi odluka u svezi društva Opatija 21 d.o.o. 3.1. Prijedlog Odluke o povecanju temeljnog kapitala društva Opatija 21 d.o.o. 3.2. Prijedlog Odluke o odobrenom kapitalu društva Opatija 21 d.o.o. 3.3. Prijedlog Odluke o izmjenama izjave o osnivanju društva Opatija 21 d.o.o. s potpunim tekstom 4. Izvješce o provjeri formalnih uvjeta kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatija 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i clana Komisije za  imenovanje i preimenovanje ulica 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i citaonice  „Viktor Car Emin“ Opatija 7. Imovinsko pravni predmeti 7.1. Izvješce o provedenom natjecaju za razvrgnuce suvlasnicke zajednice uz  prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponudaca 7.2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u K.O. Ika-Opric 7.3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine grc. 272 u K.O. Opatija 8. Informacija o utrošku proracunske rezerve za svibanj i lipanj 2016.                 Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr. med., v.r. skraceni zapisnik zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija