27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 15. studeni 2016.

27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 15. studeni 2016.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               27. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   15. studenog (utorak) 2016. godine u  16,30 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D : Odgovori na vijecnicka pitanja 1.  Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uredaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu 2. Prijedlog II. izmjene Godišnjeg  programa održavanja komunalne infrastrukture  za  2016. godinu 3. Prijedlog II. izmjene Programa  utroška spomenicke rente za 2016. godinu 4. Prijedlog II. izmjena Proracuna Grada Opatije za 2016. godinu s prijedlogom II. izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2016.-2018.godine. 5. Prijedlog izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovnu školu Rikard Katalinic Jeretov za 2016. godinu 6. Informacija o utrošku proracunske rezerve za rujan i listopad 2016.               Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik ZAPISNIK

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija