29. sjednica GRADSKOG VIJEĆA Grada Opatija – 25. veljače 2020.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   29. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  25. veljace (utorak) 2020. s pocetkom u 17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                Fernando Kirigin, v.r.

Opatija