29. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 1. ožujka 2017.

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 1. ožujka 2017.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               29. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati 1. ožujka (srijeda) 2017. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D: Odgovori na vijecnicka pitanja 1.  Natjecaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture „Festival Opatija“      Prijedlog grupe vijecnika 2.  Prijedlog Odluke o nacelima, kriterijima i postupku za odredivanje imena ulica,  trgova i drugih javnih površina na podrucju Grada Opatije 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i nacinu rada radnih tijela Gradskog vijeca Grada Opatije 4.  Izvješce o provjeri formalnih uvjeta kandidatura za clanove i zamjenike clanova  Savjeta mladih Grada Opatije                    Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik ZAPISNIK

Opatija