3. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 24. rujna 2013.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatij                                                                        S  A  Z  I  V  A  M 3. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati  24. rujna (utorak) 2013. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.   Za sjednicu predlažem sljedeci                                                                             D  N  E  V  N I    R  E D : 1.      Nalaz Državne revizije Proracuna Grada Opatije za 2012. godinu 2.      Izvješce o ostvarenju Proracuna Grada Opatije za sijecanj-lipanj 2013. godine 3.      Informacija o poslovanju Parkova d.o.o. za 2012. godinu 4.      Informacija o poslovanju Komunalca d.o.o. za 2012. godinu 5.      Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina 6.      Prijedlog Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina       7.      Informacija o provedbi natjecaja za prodaju aluminijske konstrukcije s                   tendom i opremom sportske dvorane „Gorovo“ (Balon) Opatija 8.      Informacija gradonacelnika o imenovanim clanovima upravnih vijeca          ustanova i nadzornih odbora trgovackih društava 9.      Informacija o utrošku sredstava proracunske rezerve za srpanj i kolovoz 2013. godine                 Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. zapisnik

Opatija