3. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća izvješće o poslovanju tvrtke Opatija 21 d.o.o podnio je direktor Igor Štok koji je naglasio da je od 2018., od kada je na čelu tvrtke, ovo prvo izvješće o poslovanju koje iznosi pred vijećnicima.

– Prošla 2020. godina za trgovačko je društvo bila više nego izazovna, a završena je s milijun i 501 tisućom kuna gubitka, nakon iznimno uspješnih prethodnih poslovnih godina. Gubitak je ostvaren zbog tri mjeseca bez naplate parkinga vikendima i blagdanima, nakon čega je odmah uslijedio totalni lockdown te je od 19. ožujka 2020. ukinuta naplata parkiranja, a istovremeno i obustava svih aktivnosti u Sportskoj dvorani “Marino Cvetković” kojom Opatija 21 upravlja. Uz to, moram reći da nema tvrtke u parkirnoj djelatnosti u državi koja plaća svome vlasniku dio zarade na ime djelatnosti, a mi smo 890 tisuća kuna uplatili u gradski proračun temeljem postojećeg ugovora o dodjeli djelatnosti. Uz sve to, značajan je pad zabilježen u dijelu autobusnog parkiranja i opsluživanja autobusera. U 2020. godini u Opatiju je došlo tek stotinjak turističkih autobusa, dok je u 2019. bilo čak 10 tisuća 149 autobusa. Imamo i velik broj povlaštenih karata, kao i besplatne parkirne satiće. No, moram zaključiti da vlasnik socijalnu politiku ne može provoditi kroz trgovačko društvo, nego kroz proračun, kazao je direktor Igor Štok u svom iscrpnom izlaganju u kojem je objasnio koje su sve novine uvedene u poslovanju. Najavljena je izmjena općih uvjeta i reorganizacija parkirne politike u Opatiji koja bi na dnevni red Gradskog vijeća trebala doći na jesen.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Opatija 21 d.o.o s izmjenom izjave o osnivanju. Dokapitalizacija društva će biti provedena uplatama Grada Opatije temeljem Ugovora o sufinanciranju otplate glavnice kredita tijekom 2020. u ukupnom iznosu od 2 milijuna kuna.

Kako pred novim sazivom Gradskog vijeća svi čelnici komunalnih društava i ustanova podnose izvještaj o svome radu red je došao i na ravnatelja Festivala Opatija Erniea Gigante Deškovića. On je istaknuo da je 2020. godina obilježena pandemijom i obavljanjem djelatnosti pod koronamjerama.

– Djelatnost se obavljala pod restrikcijama u suradnji s gradskim, županijskim i državnim stožerima civilne zaštite, a i odgađanjima mnogih međunarodnih velikih turneja. Financijski 2020. godine je ostvaren značajno manji prihod, no usprkos tome Festival Opatija je poslovao likvidno, bez dugovanja i ostvario preko pola miljuna kuna plusa koji je vraćen u gradski proračun. Prvih 6 mjeseci ove godine pokazuju oporavak tržišta, sve veći broj događanja odvija se sukladno mjerama, a prihod se uredno puni, stoga očekujemo uspješnu poslovnu godinu, zaključio je ravnatelj Gigante Dešković.

Jučerašnja je sjednica obilovala razrješenjima i imenovanjima članova radnih tijela Gradskog vijeća kao i članova Nadzornih odbora gradskih tvrtki i ustanova. Kako je već poznato, u novom sazivu Gradsko će vijeće imati veći broj radnih tijela.

Vijećnici su potvrdili izbor Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata u koji su izabrani: predsjednica Suzana Ivaničić te članovi Lazar Radmanović, Duško Vrzić, Bruno Starčić i Frano Primorac. U Odboru za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam su: predsjednik Vedran Kružić i članovi Natali Komen Bujas, David Kurti, Ante Štampalija i Mile Maruna. Odborom za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju predsjedavat će Aleksandar Vignjević, a članovi su Dušan Kotur, Niko Zeoli, Valentina Dukić i Andrej Poščić

Ocjenjivački sud za dodjelu javnih priznanja Grad Opatije izabrani su: predsjednik Dušan Kotur i članovi Axel Luttenberger, Dina Orlić, Gordana Majstorović Priskić, Naranča Kovačević, Rozi Andretić Waldowski, Marinko Blečić, Irena Radovanović i Vladimir Brnečić. Predsjednik Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja je Mladen Žigulić, a članovi Elena Bonas, Stefan Keler, Biserka Lunaček i Aleksandar Popadić.Odborom za mjesnu samoupravu predsjedavat će Igor Matković, a članovi su David Perišić, Andrej Filčić, Zdenko Sušanj, Rajko Ukić, Matej Blažić i Katarina Srdoč.

Novo radno tijelo Gradskog vijeća je i Odbor za mlade, predsjednica kojeg je  Maja Uršić Staraj, a članovi Sara Sušanj, Kristian Tončić, Uma Priskić i Dominic Crnić. Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava, nevladine udruge i poštivanje etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji čine predsjednica Biljana Suša i članovi Cvijeta Juranović, Branko Milovanović, Lucija Žiganto i Vilim Simone. Predsjednica Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost je Sanda Grčević, a članovi su Kosana Jovanović, Biljana Šuša, Roberto Žigulić i Lorena Bašan. Odbor za proračun i financije čine predsjednik Milovan Šepić i članovi Aleksandar Vignjević, Đeni Hrvatin, Andrej Filčić i Romina Alkier. Odborom za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša predsjedavat će Neva Slani, a članovi su Davor Šprajc, Igor Rukavina, Ana Sturm Martinić i Marko Ćorić. Na čelu Odbora za sport i rekreaciju je predsjednik Kristian Tončić, a članovi su Danijel Liber, Branko Močibob, Sanda Grčević i Sandra Kinkela. Odbor za društvene djelatnosti čine predsjednica Gordana Grgurina i članice Maja Mihelčić, Antonija Manestar, Lorena Bašan i Sara Gašparić.U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova izabrani su Alessandra Selak, Jadranka Pohlmann, Ena Knežević Tončinić, Marina Vujičić i Sven Pobar.

Uređivački savjet gradskog lista „Opatija“ izabrani su predsjednica Alessandra Selak te članovi Ivan Cerovac i Bruno Starčić. Promjene su se dogodile i u Vijeću za koncesijska odobrenja u koje su izabrani novi članovi: gradski pročelnik za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah te Damir Lovreković i Dino Žigulić.

U Nadzorni odbor Komunalca d.o.o. predložen je opatijski predstavnik Dušan Kotur, u Nadzorni odbor  Liburnijskih voda d.o.o. Mladen Žigulić. Izabran je i NO Parkova d.o.o. u kojem su Aleksandra Agapito, Alen Žunić, Dobrila Kraljić i Đeni Hrvatin. U NO Opatije 21 d.o.o.  izabrani su Aleksandar Popadić, Damir Lovreković, Igor Puž, Ivan Vidaković i Mladen Sinožić. U NO Zračne luke Rijeka predstavnik Grada Opatije bit će Vedran Kružić, a  Upravnom vijeće Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ čine Mihaela Radulović, Milovan Šepić i Robert Kurelić.

Prihvaćen je i prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija. Tijekom provedenog redovnog nadzora i uvida u dokumentaciju Natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija Područna služba prosvjetne inspekcije u Rijeci 01. naložila je ponavljanje Natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija zbog povreda odredbi Zakona o ustanovama i Zakona o braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Povreda se odnosi na činjenicu da je Natječaj objavljen u dnevnim novinama (Novom listu), a ne u Narodnim novinama, kako nalaže Zakon o ustanovama. Povreda odredbe Zakona o braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji odnosi se na činjenicu da u tekstu Natječaja nije navedena poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava zapošljavanja sukladno članku 102 Zakona o braniteljima. Stoga je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, u skladu sa svojim ovlastima, donijelo Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja. Upravno vijeće DV Opatija Gradskom je vijeću uputilo prijedlog da se ravnateljica Aleksandra Tramontana razriješi dužnosti te da se, u skladu sa Statutom Dječjeg vrtića Opatija, Aleksandra Tramontana imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnateljice na najduže godinu dana.

Nakon posljednjeg neuspjelog pokušaja izbora članova Savjeta mladih Grada Opatije ponovno je pokrenut postupak izbora članova Savjeta maldih. Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih Grada Opatije bit će objavljen 1. rujna 2021.

Fotogalerija
Opatija