31. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 11. travnja 2017.

31. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 11. travnja 2017.

  Na temelju clanka 63. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Opatije predlažem dopunu dnevnog reda 31. sjednice  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE, koja ce se održati   11.4. (utorak) 2017. godine u 16,00 sati  u Gradskoj vijecnici Grada Opatije. Dnevni red dopunjuju se na nacin da dosadašnja tocka 1. postaje tocka 2., a 1. tocka je Prijedlog Odluke o porezu na potrošnju, pa                                                               DNEVNI RED  sada glasi:  Prijedlog dopune dnevnog reda        1.  Prijedlog Odluke o porezu na potrošnju 2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije 2.1. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo 2.2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije                     Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik Zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija