34. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na jucerašnjoj 34. sjednici Gradskog vijeca gradski su vijecnici s 11 glasova za i 5 suzdržanih podržali prijedlog Upravnog vijeca Djecjeg vrtica Opatija da na mjesto ravnateljice opatijske predškolske ustanove bude izabrana Aleksandra Tramontana, dugogodišnja djelatnica Djecjeg vrtica Opatija. Aleksandra Tramontana, koja je i gradska vijecnica s Nezavisne liste Ive Dujmica, zahvalila je na povjerenju i kazala da ce dati sve od sebe za dobrobit djece i uvijek biti na raspolaganju te je ujedno zahvalila svim gradskim vijecnicima na suradnji u mandatu od tri godine, naglasivši da je ovo bila posljednja sjednica na kojoj sudjeluje. Vijecnici jucer nisu prihvatili Prijedlog Odluke za raspisivanju natjecaja  za prodaju nekretnine u k.o. Volosko oznacene kao k. c. 454/2 vinograd od 1180 m2. koja se nalazi u okucnici zgrade na adresi Andrije Štangera 63. Za prodaju se izjasnilo 8 vijecnika, isto je toliko bilo suzdržanih, a jedan je bio protiv.  Prihvacen je Prijedlog o javnoj objavi prodaje suvlasnickog dijela (1/6 dijela) poslovnog prostora  u kojem se nalazi caffe bar „Tik Tak“. Gradsko vijece Grada Opatije na jucerašnjoj je sjednici usvojilo povecanje temeljnog kapitala društva OPATIJA 21 d.o.o., koji iznosi 51.340.000,00 kn. Grad Opatija, kao jedini clan društva, ovom ce odlukom povecati temeljni kapital iz sredstava društva za iznos od 2.400.000,00 kn, odnosno na iznos od 53.740.000 kn. Temeljni se kapital povecava sukladno Ugovoru o sufinanciranju otplate glavnice kredita za izgradnju Sportske dvorane “Marino Cvetkovic”. Vijecnici su usvojili i Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020/2021. U tekucoj predškolskoj godini izdano je 5 takvih suglasnosti za ustanove Djecji vrtic Matulji, Djecji vrtic Vladimir Nazor Kastav, Djecji vrtic Olga Ban Pazin – PV Lupoglav, Waldorfski djecji vrtic i Djecji vrtic Zvjezdica mira. Grad Opatija jucerašnjom odlukom Gradskog vijeca pristupa Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko- goranske županije koji je smješten u Staroj Sušici. Ustanova je to ciji je cilj poduzimanje aktivnosti kojima ce se unaprijediti ruralni razvoj županije, a narocito razvoj poljoprivrede, lova, šumarstva i ribarstva. Grad Opatija se ukljucio u Centar obzirom na potencijalnu promociju domacih OPG-ova, te u cilju pomoci razvoju poljoprivrede na podrucju Grada, posebice u zaledu.  

Opatija