Sastanak VMO Opatija Centar I – 31. siječnja 2022.

Sastanak VMO Opatija Centar I održat će se 31. 1. 2022 u 17 h

 

DNEVNI RED

  1. Izvješće predsjednika o komunalnim akcijama
  2. Komunalni otpad

 

Ante Štampalija

Predsjednik VMO Centar 1

Opatija