39. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 17. prosinca 2020.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   39. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 17. prosinca 2020. s pocetkom u 16,00 sati u Centru Gervais                           Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED: Predsjednik Gradskog vijeca Fernando Kirigin, dipl.oec., v.r.

Opatija