4. kolegij gradonačelnika

Na današnjem Kolegiju gradonačelnika donesena je Odluka o imenovanju članova stručnog tima za izradu Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Opatije. Odlukom Gradonačelnika od 22. travnja za uslugu izrade Strategije izabran je ponuditelj Libusoft Cicom d.o.o. koji se obvezao izraditi navedenu Strategiju do 1. studenog ove godine. Riječ je o zakonskoj obvezi koja je nastala donošenjuem nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih prava. Strategija će omogućiti učlinkovitije i jednostavnije raspolaganje nekretninama u vlasništvu JLS-a. U stručni su tim, koji će sudjelovati u izradi Strategije, imenovani pročelnici i stručni suradnici gradskih Upravnih odjela.

Gradonačelnik je prihvatio prijedlog izmjene Odluke o raspolaganju nekretninama kojim se definira da se pravo građenja na gradskoj nekretnini može osnovati bez plaćanja naknade ukoliko se takvo pravo osniva u korist ustanova predškolskog odgoja, osnovnoškolskog obrazovanja te javne vatrogasne postrojbe. Ovaj će prijedlog Odluke biti upućen Gradskom vijeću na usvajanje.

Na dnevnom se redu našla i tema Urbanističko-arhitektonskog natječaja za šire područje Slatine. Za izradu pripremne dokumentacije imenovan je radni tim na čelu kojeg je gradski pročelnik za prostorno uređenje Zdenko Tupanjac, a u kojem će, uz gradske stručne službe, biti i dr.sc. Biserka Dumbović-Bilušić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci i predstavnik tvrtke LRH d.d.

Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah informirao je o dosadašnjim aktivnostima na pripremi izgradnje 3. opatijske ceste koja bi u budućnosti rasteretila promet Novom cestom i Ulicom maršala Tita. Grad je još 2013. izradio idejne projekte za izgradnju ceste od rotora na Kuku do naselja Kosićevo. Izgradnja ove ceste zahtjeva velika financijska sredstava, stoga se planira graditi sukcesivno, po dionicama i to sredstvima komunalnog doprinosa od izgradnje objekata koje će ta cesta omogućiti. Planirani veliki poslovni objekt na Kuku, investitora Tommyja bio bi najveći izvor financiranja za dio ceste do Kosićeva.

Opatija