4. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA – 27. listopada 2017. godine

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   4. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 27. listopada (petak) 2017. s pocetkom u 17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije               Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                               Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.            

Opatija