7. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 24. veljače 2014.

7. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 24. veljače 2014.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije                                                              S  A  Z  I  V  A  M 7. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   24. veljace (ponedjeljak) 2014. godine u  14,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije. Za sjednicu predlažem sljedeci                                                          D  N  E  V  N I    R  E D : 1. Prijedlog zakljucka o ukljucivanju Grada Opatije u projekt e-Županija-Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže PGŽ 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickih dijelova poslovnog prostora 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 4. Izvješce o stanju zaštite od požara u 2013. godini 5. Prijedlog Odluke o ocitovanju Grada Opatije na ostvarenje prava prvokupa kulturnog dobra 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natjecaja za razvrgnuce suvlasnicke zajednice 8. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2014. godinu 9. Prijedlog Odluke o utvrdivanju Plana mreže djecjih vrtica na podrucju Grada Opatije 10. Prijedlog Odluke o nacinu rasporedivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Rikard Katalinic Jeretov u 2014. godini 11. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za clanove IV. saziva Savjeta mladih Grada Opatije 12. Informacija gradonacelnika o imenovanim clanovima  Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. i Nadzornog odbora Liburnijskih voda d.o.o. 13. Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti na dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija 14. Informacija o utrošku sredstava iz tekuce proracunske rezerve za sijecanj 2014. godine                                                                               Predsjednik Gradskog vijeca                                                                           Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. Izvod iz zapisnika Zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija