Akcija sakupljanja glomaznog komunalnog otpada, zelenog otpada te kartona i papira

   Grad Opatija provodi akciju sakupljanja glomaznog komunalnog otpada, zelenog otpada te kartona i papira. Akcije sakupljanja provoditi ce se kroz mjesece veljacu, ožujak, travanj i svibanj 2019. godine, subotom u vremenskom razdoblju od 9:00 sati do 16:00 sati,  kako bi se omogucilo najvecem broju zaposlenih gradana da sudjeluju u organiziranoj akciji. Na lokacijama ce biti prisutan cijelo vrijeme radnik trgovackog društva KOMUNALC d.o.o., a koji ce nadzirati koji se otpad i na koji nacin odlaže. Posebno se napominje kako ce se otpad obvezno razvrstavati prema navedenim kategorijama – glomazni komunalni otpad, zeleni otpad te karton i papir,  u za to predvidene spremnike. Nakon oznacenog vremena, nije dopušteno na predvidenim lokacijama nezakonito odlagati otpad te se gradani ljubazno mole da cuvaju cistocu javnih površina. Lokacije ce se cijelo vrijeme nadzirati te ce odlaganje otpada na predvidenim lokacijama izvan predvidenog vremena biti sankcionirano novcanim kaznama. Datumi i lokacije provodenja akcija: PARKIRALIŠTE IZNAD PLAŽE CRNIKOVICA (VOLOSKO): – veljaca 09.02.2019. godine – ožujak 09.03.2019. godine – travanj 13.04.2019. godine – svibanj 11.05.2019. godine PARKIRALIŠTE VRUTKI (OPATIJA): – veljaca 16.02.2019. godine – ožujak 16.03.2019. godine – travanj 20.04.2019. godine – svibanj 18.05.2019. godine PARKIRALIŠTE MULANDOVO (ICICI): – veljaca 23.02.2019. godine – ožujak 23.03.2019. godine – travanj 27.04.2019. godine – svibanj 25.05.2019. godine U slucaju nepredvidenih okolnosti zbog kojih bi bilo potrebno izmijeniti navedene termine, gradane cemo pravodobno informirati.  

Opatija