AKTIVNOSTI OKO PROJEKTA LUKE OPATIJA

Temeljem sporazuma potpisanog koncem srpnja ove godine u Opatiji o sufinaciranju  izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Luke Opatija izmedu predstavnika  Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranske županije i Grada Opatije, danas je održan prvi radni sastanak sa projektantima u uredu gradonacelnika. Projektanti, koji su dobili posao na natjecaju, izvijestili su gradonacelnika i suradnike u kojem smjeru razvijaju projekt. Složili su se da su ideje koje su predocili prihvatljive, te da se posao na izradi projektne dokumentacije može nastaviti u tom smjeru.

Opatija