AKTUALNOSTI OKO UREĐENJA PROMETA KOD GARAŽE SLATINA

Iz Mjesnog odbora Vasanska i tvrtke Fides Brko d.o.o. u Grad je stigao dopis sadržajem vezan uz problematiku uredenja prometa oko garaže Slatina. Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic delegirao je zadacu zamjeniku Fernandu Kiriginu, zaduživši ga da sa zainteresiranim stranama održi sastanke, sagleda situaciju, te predloži moguca rješenja, o cemu ce Grad nastaviti informirati cjelokupnu javnost. 

Opatija