APN: NOVOSTI U PROGRAMU POS-A U ZAGREBU

Iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN, Savska cesta 41/VI , Zagreb) obavještavaju sve zainteresirane o novostima u programu poticane stanogradnje. APN je  tijelo  Republike Hrvatske s javnim ovlastima ovlašteno za provodenje projekta poticane stanogradnje (POS) prema odredbama Zakona o poticajnoj stanogradnji. Programom POS-a nastoji se gradanima Republike Hrvatske omoguciti rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz sigurnost državnog programa. Iz APN navode kako žele zainteresiranu javnost neposredno upoznati s programom POS-a u Zagrebu (lokacija Novi Zagreb, k.o. Klara, Avenija Veceslava Holjevca) gdje se zapocinje s izgradnjom višestambene zgrade sa ukupno 332 stana, razlicite sobnosti i površine stambenog prostora. Ovisno o zainteresiranosti gradana, u nastavku programa ponuditi ce se i druge lokacije u Zagrebu. Isticu kako pravo na podnošenje zahtjeva odnosno na kupnju stana u POS-u imaju svi državljani RH neovisno o prebivalištu, te neovisno o vlasništvu druge stambene nekretnine. Zahtjev se podnosi do zakljucno dana 15. travnja 2013.g., pri cemu podnositelj zahtjeva nema u trenutku podnošenja zahtjeva nikakvih troškova (osim ishodenja uvjerenja o prebivalištu). Podneseni zahtjev podnositelja  ne obvezuje na kupnju. Cijeli postupak, kriteriji bodovanja, tijela koja sudjeluju u postupku kao i dokumentacija nalaze se na internet stranici APN-a: www.apn.hr, a sve informacije  mogu se dobiti i osobno na adresi APN-a u radno vrijeme ili  telefonom  ( tel.br: : ++385 1 6331 600)   Program POS-a ima tri glavne karakteristike: cijena – koja je garantirana i povoljna, Za projekt POS Zagreb – lokacija u Novom Zagrebu, Av. Veceslava Holjevca cijena je predvidena s 1.100€/m2. kreditna linija, Uz ugovorenu povoljnu kamatu poslovne banke i državne poticaje kupac ostvaruje uštedu u iznosima od 20.000-30.000 € (ovisno o velicini stana). sigurnost u državni program Uredna vlasnicka i tehnicka dokumentacija.    

Opatija