Asfaltiranje prometnica u zaleđu: nakon ceste prema Škofi i Puharima, slijedi asfaltiranje ceste za Malu Učku

Asfaltiranje prometnica u zaleđu: nakon ceste prema Škofi i Puharima, slijedi asfaltiranje ceste za Malu Učku

U skladu s najavama Grada Opatije o poticanju ravnomjernog razvoja svih dijelova grada, Grad Opatija upravo je priveo kraju asfaltiranje dviju prometnica u zaledu: ceste koja vodi do Škofi te ceste prema naselju Puhari – Špadici. Narednog tjedna zapocet ce radovi na  asfaltiranju trece prometnice – one koja vodi prema Maloj Ucki, pa ovim putem obavještavamo gradane  o pocetku izvodenja radova na asfaltiranju ove prometnice. Održavanje prometnica na cijelom podrucju Grada Opatije od jednake je važnosti za razvoj ukupnog gospodarstva grada i održavanja standarda svih gradana Opatije, pa ce stoga Grad kontinuirano nastaviti sa uredenjem grada i njegovih prometnica. 

Opatija